Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm: - Ph..

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nh..

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: - Trình độ sơ cấp. -..

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành..

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: - Được Nhà ..

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều c..

Các mẫu đơn: Đơn xin tiếp tục học Đơn xin chuyển ngành Đơn xin hoãn..

Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ Tiếng anh B1, B2, C1 đề án 2020 Đại học Thái..

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; t..
Liên kết đối tác
Thiết kế web giá rẻ chuẩn SEO