Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: - Được Nhà ..

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nh..

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều c..

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: - Trình độ sơ cấp. -..

Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm: - Ph..

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực ti..

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; t..

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành..

Các mẫu đơn: Đơn xin tiếp tục học Đơn xin chuyển ngành Đơn xin hoãn..
Liên kết đối tác
Thibft kế web bởi Hoangweb.com