Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017

        Trường Cao đẳng Công thương Hà nội phối hợp với trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông xúc tiến tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo các ngành của trường như sau:
1. Sau đại học:
+ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
+ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
2. Đại học chính quy: 17 ngành ( xem chi tiết trong thông báo tuyển sinh )

3. Đại học liên thông chính quy: 14 ngành ( xem chi tiết trong thông báo tuyển sinh )

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN