Đào tạo hệ Cao đẳng chính quy tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT CÁC NGÀNH HỆ CAO ĐẲNG

 1. Kế toán
 2. Tài chính ngân hàng
 3. Quản trị kinh doanh
 4. Công nghệ thông tin
 5. Kinh tế xây dựng
 6. Hệ thống điện
 7. Công nghệ kỹ thuật điện
 8. Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 9. Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 10. Công nghệ kỹ thuật điện tử
 11. Công nghệ kỹ thuật ô tô

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN