Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông tuyển sinh năm 2017

0
3200
Trường Cao đẳng Công thương Hà nội phối hợp với trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông tuyển sinh các hệ, bậc đào tạo các ngành của trường như sau:
1. Sau đại học:
+ Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính ( xem chi tiết trong thông báo tuyển sinh )
+ Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
2. Đại học chính quy: 17 ngành

3. Đại học liên thông chính quy: 14 ngành ( xem chi tiết trong thông báo tuyển sinh )