THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2016

0
6773
Trường Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy, lớp đặt tại trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

          Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;
         Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
        Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 19 (đợt tháng 10/2016) với những nội dung như­­­ sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:
Stt
Ngành tuyển sinh
Chuyên ngành
Chỉ tiêu
Ghi chú
1
Kế toán
Kế toán doanh nghiệp
80
2
Tài chính ngân hàng
Tài chính doanh nghiệp
150
3
Kinh tế
Chuyên ngành kinh tế, NLTC
30
4
Hệ thống thông tin
Tin học tài chính – Kế toán
15
2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui,  thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.
c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.
3. Môn thi tuyển
STT
Ngành/chuyên ngành
Môn thi
1
Ngành Kế toán(Chuyên ngành Kế toán DN)
Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.
Nguyên lý kế toán
Kế toán Tàichính
2
Ngành TC-NH
Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp
Tài chính –Tiền tệ
Tài chínhDoanh nghiệp
Ngành Kinh tế
(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)
Lịch sử các Học thuyết kinh tế
Kinh tế nguồn lực tài chính
3
Hệ thống thông tin quản lý
HTTT quản lý
Cơ sở dữ liệu
4. Bằng tốt nghiệp
– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế,  hình thức  đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.
5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 22/8/2016 đến 15/9/2016 (nghỉ thứ chiều thứ 7, chủ nhật), tại phòng Quản Lý Đào Tạo 101- Nhà A Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội. ĐT: 0243.2216.292 – 0933627777
6. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 12 và 13/11/2016 tại Học viện Tài chính.
8. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng  12/2016