Tuyển dụng

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tuyển dụng: 1. Nhân viên Marketing: 1 Face..

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI CẦN TUYỂN  I. Vị trí cần tuyển 0..

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo cho các giảng viên có tên trong danh sách sau. ..

Download tại đây!

I. Vị trí cần tuyển 01 Cán bộ phòng quản lý đào tạo 01 Cán bộ là..

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thông báo lịch thi tuyển dụng như sau: ..

Xem chi tiết tại

  THÔNG BÁO Tuyển cán bộ làm việc tại Văn phòng Đoàn Thanh niên ..
Liên kết đối tác
Thibft kế web bởi Hoangweb.com