Cao đẳng Công Thương Hà Nội tuyển sinh cao đẳng chính quy

Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội tuyển sinh năm học 2016-2017

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
--------------------
Số:   /TB-CĐCTHN
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

THÔNG BÁO

TƯ VẤN TUYỂN SINH

I. Hệ cao đẳng chính quy
1. Ngành đào tạo

+ Kế toán + Tài chính Ngân hàng + Quản trị kinh doanh
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp + Công nghệ thông tin + Sư phạm mầm mon
+ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử + Y Sỹ + Sư phạm tiểu học
+ Dược sỹ

2. Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo:
+ Học sinh tốt nghiệp THPT .
+ Sau khi tốt nghiệp được cấp bằng Chính quy và được học liên thông lên Đại học Chính quy theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Hồ sơ tuyển sinh gồm:
+ Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc CN tốt nghiệp, Học bạ Photo công chứng.
+ Bản sao Giấy Khai sinh photo công chứng. 04 ảnh 4×6.
III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
+ Nhận hồ sơ xét tuyển Từ 05/05/2016.
+ Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản Lý Đào Tạo Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội.
Số 54A1 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội – ĐT: 0904.99.68.68

Nơi nhận:
– BGH (để báo cáo)
– Phòng quản lý đào tạo
– Đăng Website
– Các đơn vị có liên quan (để thực hiện)
– Lưu: VT,
             KT.HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Th.s Nguyễn Phong Tân


Mọi chi tiết xin truy cập tại website: https://hcit.edu.vn

Ghi chú: Nhà trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa. Do số lượng phòng có hạn nên Nhà trường ưu tiên cho Quý phụ huynh và sinh viên hoàn thành thủ tục đăng ký thuê phòng trước.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN