Danh sách giảng viên gọi phỏng vấn lần 2

+ Lần 2 chia làm 2 đợt:

Đợt 1: 9h30 thứ 5 ngày 05/01/2017

Đợt 2: Nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau

Xem chi tiết tại đây

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN