THÔNG BÁO CHO HỌC SINH HỆ 2 VĂN BẰNG QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

0
364

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục đào tạo tại công văn số 684/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/03/2022;

Sau khi nhà trường báo cáo UBND Quận Thanh Xuân về phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp (qua phòng Giáo dục và đào tạo) ;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trường Cao đẳng công thương Hà Nội và Trường THPT Hoàng Mai thông báo một số nội dung về việc cho học sinh 2 hệ trở lại trường học trực tiếp như sau:

Xem chi tiết tại đây