THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2018

0
701

Sau khi biết kết quả thi THPT Quốc gia 2018, thí sinh nên biết thời gian điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT vào đại học, cao đẳng là khi nào?

Theo lịch tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ GD-ĐT vừa công bố, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) sau khi có kết quả thi.

Thời gian bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng cụ thể như sau:

1. Đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến: Từ ngày 19/7 đến 17h ngày 26/7/2018.

2. Đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT: Từ ngày 19/7 đến 17h ngày 28/7/2018.

16Thí sinh thực hiện nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyếnThí sinh, Điểm thu nhận hồ sơVụ GD ĐT

Cục CNTTSở GD-ĐT

 Từ 19/7 đến 17h ngày 26/7
17Thí sinh thực hiện nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXTThí sinh, Điểm thu nhận hồ sơVụ GD ĐTCục CNTTSở GD-ĐT Từ 19/7 đến 17h ngày 28/7
18Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có. (chỉ áp dụng với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)Thí sinhĐiểm thu nhận hồ sơ Truớc 17h ngày 30/7
19Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.Sở GD-ĐT, Điểm thu nhận hồ sơThí sinhTrước 17h ngày 31/7

– Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT một lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: Trực tuyến hoặc bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

– Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Lưu ý: Phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

 

– Điều chỉnh bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT: Thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định.

Thí sinh phải điền  đầy đủ  thông  tin  vào  Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Nguồn: giaoducthoidai