Thông báo và cho sinh viên hệ Cao đẳng nghỉ học từ 01/02/2021

0
219

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch nhà trường cho sinh viên nghỉ học từ ngày 01/02/2021 đến khi có thông báo mới.

Chi tiết