PHỎNG VẤN HỌC SINH HỆ 2 VĂN BẰNG TRONG CHUYẾN THỰC HÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH

0
97

Cảm nhận của học sinh lớp DL20-A10 ngành Hướng dẫn du lịch khoa Du lịch – Khách sạn, sau 2 ngày 22/12/2022 và 29/12/2022 học sinh đi thực hành theo tuyến điểm du lịch Hà Nội – Bảo tàng Hà Nội –  Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và tuyến thực hành hướng dẫn Hà Nội – Văn Miếu Quốc Tử Giám – Làng gốm Bát Tràng.

https://www.youtube.com/watch?v=Y555y5uaNjc