Liên thông Học viện Tài chính khóa 20 hệ chính quy

0
1404

Học Viện Tài Chính thông báo tuyển sinh Liên thông ĐH khoá 20  năm 2017 

(Lớp đặt tại 54A1 Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội)

Số: 509/TB – HVTC ngày 12 tháng 6 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày15/8/2007của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 20 (đợt tháng  8/2017) với những nội dung như­­­ sau:

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:
STT Ngành tuyển sinh Chỉ tiêu Ghi chú
1 Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán DN) 150
2 Tài chính- Ngân hàng (Chuyên ngành:Tài chính Doanh nghiệp). 80
3 Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính) 48
4 Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Tài chính – Kế toán) 24
5 Quản trị Kinh doanh 48
Tổng chỉ tiêu 350
  1. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản

3. Môn thi tuyển:

STT Ngành/chuyên ngành Môn thi
 

1

          Ngành Kế toán

(Chuyên ngành Kế toán DN)

 

Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

 

Nguyên lý kế toán Kế toán Tài

chính

 

2

 

           Ngành TC-NH

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

Tài chính –

Tiền tệ

 

 

 

Tài chính

Doanh nghiệp

 

   3 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) Marketing căn bản Quản trị Marketing
4            Ngành Kinh tế

(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)

Lịch sử các Học thuyết kinh tế Kinh tế nguồn lực tài chính
5 Hệ thống thông tin quản lý HTTT quản lý Cơ sở dữ liệu
  1. Bằng tốt nghiệp:

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.

  1. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ:

+ Thu trực tiếp: Trong giờ hành chính từ ngày 14/6/2017 đến 16/12/2017), tại Phòng 101 Nhà A( Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất Lượng), Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội – Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

+ Đăng ký trực tuyến tại đây:

+ Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng 101 Nhà A( Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất Lượng) – Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội – Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

 (Có bản hướng dẫn kèm theo thí sinh hoàn thiện hồ sơ khi đăng ký dự thi và xét tuyển).

  1. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
  2. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 23 và 24/12/2017 tại Học viện Tài chính.

Thông tin liên hệ:  Hotline: 0933 627 7777

  1. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng  1/2018. (Xem chi tiết trên Website http://www.hvtc.hcit.vn).