LỊCH ÔN TẬP/THI CÁC MÔN GDNN KHỐI 10, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

0
570

Phòng quản lý đào tạo, Trường cao đẳng công thương Hà Nội thông báo lịch ôn tập, lịch thi các môn giáo dục nghề nghiệp khối 10, học kỳ I – năm học 2020 – 2021 như sau:

Xem chi tiết tại đây!