logo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
HA NOI COLLEGE OF INDUSTRY AND TRADE
THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN QUA INTERNET CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY VÀ LIÊN THÔNG
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối sức khỏe của sinh viên trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đồng thời thực hiện phương châm "tạm dừng đến trường, không dừng học", Nhà trường quyết định tổ chức dạy học trực tuyến qua internet cho sinh viên các lớp cao đẳng chính quy, khóa học 2019 - 2022 (C19) và các lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, khóa học 2020 ...