Lễ chào cờ tháng 12/2017

0
890
Sáng ngày 04/12/2017, Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ chào cờ tuần đầu tháng 12, đây là một trong những sinh hoạt chính trị thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng nhằm giáo dục học sinh của Nhà trường.
Tham dự Lễ chào cờ có toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 1000 học sinh các lớp khối 10, 11 trung học phổ thông.

Thầy Trần Quang Đức – Trưởng ban giáo dục phổ thông đã đọc báo cáo tóm tắt tổng kết công tác tháng 11/2017 và phương hướng nhiệm vụ của tháng 12/2017

Thầy Trịnh Trung Sơn – Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên và tư vấn việc làm đọc quyết định kỷ luật

Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Chánh Văn phòng công bố Quyết định thành lập Quỹ Khuyến học – Khuyến tài.