HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU HỌC KỲ 1, NĂM HỌC MỚI 2022 – 2023

0
134

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I, năm học 2022 – 2023, thứ bảy và chủ nhật, ngày 24 và 25/09/2022, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp nghề – Hệ đào tạo hai văn, khóa 2020 – 2023 (khối 12); khóa 2021 – 2024 (khối 11) và khóa học 2022 – 2025 (khối 10) đầu học kỳ I, năm học mới 2022 – 2023.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp chủ trì và phổ biến cho phụ huynh các nội dung có liên quan đến từng lớp học, từng khóa: 1) Khái quát tình hình lớp đầu năm học; 2) Chương trình giáo dục; 3) Ngành nghề đào tạo; 4) Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2022 – 2023; 5) Hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh; 6) Một số các đề xuất, kiến nghị đối với phụ huynh học sinh; 7) Trao đổi, thảo luận và kiện toàn Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp…

Tổng số phụ huynh dự họp cả 03 khối là 2301/2813, đạt tỷ lệ 81,8%. Trong đó:

– Khối 12: Tổng số phụ huynh dự họp là 492/601 đạt tỷ lệ 82%. Số phụ huynh không dự họp là 109/601, chiếm 12%

– Khối 11: Tổng số phụ huynh dự họp là 711/890 đạt tỷ lệ 79.8%. Số phụ huynh không dự họp là 179/890, chiếm 20.2%.

– Khối 10: Tổng số phụ huynh dự họp là 1137/1370  đạt tỷ lệ 83%. Số phụ huynh không dự họp là 233/1370, chiếm 17%

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp khối 10, 11 và 12 hệ hai văn bằng:

Họp phụ huynh khối 10:

Lớp ĐT22 – A9
Lớp CN22- A12
Lớp SĐ22 – A13
Lớp NA22 – A16
Lớp TH22 – A20
Lớp TH22-A21

Họp phụ huynh khối 11:

Lớp TH21-A4
Lớp TH21-A5
Lớp TH21-A3
Lớp TH21-A2
Lớp TK21- A12

Họp phụ huynh khối 12

Lớp TH20-A12
Lớp TH20 – A13
Lớp ĐT20 – A8
Lớp QL20 – A9
Lớp NA20 – 12A6
Lớp ĐT20 – A7

Cuộc họp phụ huynh học sinh các lớp hệ hai văn bằng đầu năm học mới 2022 – 2023 đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chu đáo, tinh thần nghiêm túc; diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương, thể hiện sự gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường, đặc biệt là sự đồng thuận, nhất trí của phụ huynh đối với các nội dung giáo viên chủ nhiệm phổ biến như kế hoạch đào tạo, các biện pháp quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường, các đề xuất kiến nghị với phụ huynh,… vì mục tiêu chung là giúp học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi, phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và nhân cách.

Một số ý kiến đóng góp, kiến nghị, chia sẻ của phụ huynh đối với Nhà trường đã được thư ký ghi vào biên bản cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm các lớp cũng đã giải đáp trực tiếp đầy đủ, đúng quy định.

Trung tâm thông tin truyền thông