HỌP PHỤ HUYNH CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023, NGHIÊM TÚC, TÍCH CỰC VÀ ĐỒNG THUẬN

0
67

Thực hiện kế hoạch đào tạo và chương trình giáo dục học ký I, năm học 2022-2023, Chủ nhật, ngày 08/01/2023, Trường cao đẳng Công thương Hà Nội đã tổ chức họp phụ huynh học sinh các lớp nghề – Hệ đào tạo 2 văn bằng để thông báo cho phụ huynh kết quả học tập, rèn luyện của học sinh học kỳ I và triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023.

Để tổ chức họp phụ huynh, Nhà trường ủy quyền cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp chủ trì vói các nội dung chính như sau:

1) Khái quát đặc điểm tình hình lớp học trong học kỳ I.

2) Kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2022–2023, xếp loại học lực, rèn luyện của từng học sinh.

3) Đánh giá chung về tình hình học tập, rèn luyện của học sinh và rút ra bài học kinh nghiệm cho học kỳ II.

4) Kế hoạch dạy và học bù và lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

5) Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2022–2023 của từng lớp, từng ngành đào tạo.

6) Hệ thống các giải pháp quản lý, giáo dục học sinh khi học sinh học trực tiếp tại trường.

7) Một số đề xuất, kiến nghị đối với phụ huynh học sinh.

8) Trao đổi, thảo luận và kiện toàn Ban Đại diện cha mẹ học sinh các lớp.

Về tỷ lệ phụ huynh dự họp:

– Các lớp hệ 02 văn bằng (khối 10): có 868/1113 phụ huynh dự họp, đạt tỷ lệ 80%, số phụ huynh vắng mặt 245/1113 người, chiếm 20%.

– Các lớp hệ 02 văn bằng (khối 11): có 514/662 phụ huynh dự họp, đạt tỷ lệ 77,6 %, số phụ huynh vắng 148/662 người, chiếm  22,4%.

– Các lớp hệ 02 văn bằng (khối 12): có 552/610 phụ huynh dự họp, đạt 90,5%, số phụ huynh vắng mặt 58/610 người, chiếm 9,5%%.

Tổng số phụ huynh dự họp cả 03 khối là 2.301/2.813 người, đạt tỷ lệ 81,8%, số phụ huynh vắng mặt là 512 người người, chiếm xấp xỉ 18,2%.

Phiên họp phụ huynh học sinh hệ 02 văn bằng cuối học kỳ I, năm học 2022-2023 đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, tích cực, khẩn trương và nghiêm túc; thể hiện sự đồng thuận, gắn kết, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường cùng quan tâm quản lý, giáo dục học sinh học tập và rèn luyện để đạt được thành tích cao trong học tập và tu dưỡng.

Trong phiên họp này, Nhà trường đã ghi nhận một số ý kiến đóng góp của phụ huynh và giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu và có giải đáp, cũng như hướng xử lý phù hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh yên tâm học tập rèn luyện đạt kết quả tốt trong học tập, rèn luyện.

Dưới đây là 1 số hình ảnh họp phụ huynh của các lớp hệ 02 văn bằng của Trường Cao đẳng công thương Hà Nội:

Họp phụ huynh lớp QL21-A20
Họp phụ huynh lớp SĐ20-A16
Họp phụ huynh lớp NA21-A13
Họp phụ huynh lớp NA20-A19
Họp phụ huynh lớp NA20-A6
Họp phụ huynh lớp ĐT20-A17
Họp phụ huynh lớp KT20-A15
Họp phụ huynh lớp TK22-A8
Họp phụ huynh lớp NA22-A15
Họp phụ huynh lớp NA22-A16
Họp phụ huynh lớp TH22-A21
Họp phụ huynh lớp TH22-A4

Trung tâm Thông tin truyền thông