HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2016

0
3220

Trường Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy, lớp đặt tại trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
--------------------
Số: 33/TBTS-HCIT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
        Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

– Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 106/TB-HVTC ngày 29/01/2016 của giám đốc Học viện Tài chính về việc tuyển sinh hệ liên thông đại học khóa 19 (đợt 1) – năm 2016;
– Căn cứ vào công văn đề nghị của Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội, Học viện Tài chính phối hợp với trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội về tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy hệ Liên thông Đại học khóa 19 (đợt 1) – Năm 2016 với nội dung như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:
Chỉ tiêu dự kiến:
– Kế toán (chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp): 160 chỉ tiêu.
II. Đối tượng dự thi:
– 
Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành kế toán hình thức đào tạo chính quy.
– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính quy, thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.
– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
III. Môn thi tuyển:
Kế toán: Toán, Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính.
IV. Thời gian nhận hồ sơ:
– Thời gian nhận hồ sơ: trong giờ hành chính các ngày trong tuần (nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật);
Thời gian thi dự kiến: Tháng 04/2016;
– Thời gian dự kiến nhập học và khai giảng: Tháng 07/2016.
V. Hồ sơ bao gồm:
Thí sinh nộp hồ sơ theo mẫu của Trường. Hồ sơ bán tại trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội. Hồ sơ dự thi gồm:
+ Bản sao Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm photo công chứng.
+ Bản sao Giấy Khai sinh, Chứng minh nhân dân và 05 ảnh 4×6.
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác.
VI. Địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký ôn tập và học:
Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội.
Số 54A1 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội – ĐT: 0243 2216 292

VII. Đơn vị cấp bằng
– Thí sinh trúng tuyển được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược Học viện Tài chính cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.

Nơi nhận:
– BGH (để báo cáo)
– Phòng quản lý đào tạo
– Đăng Website của trường
– Các đơn vị có liên quan (để thực hiện)
– Lưu: Hành chính tổng hợp
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Th.s Nguyễn Phong Tân