HỌC VIÊN TÀI CHÍNH TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐỢT 1 NĂM 2017

0
1771

Tuyển sinh hệ Liên thông ĐH khoá 20 – năm 2017 Số: 44/TB – HVTC Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

HỆ LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC KHOÁ 20 (ĐỢT 1)- NĂM 2017

  • Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;
  • Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

            Học viện Tài chính tổ chức tuyển sinh Hệ Liên thông trình độ Đại học khoá 20 (đợt tháng 5/2017) với những nội dung như­­­ sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo.

STT

Ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Kế toán (Chuyên ngành: Kế toán DN)

240

2

Tài chính- Ngân hàng (Chuyên ngành:Tài chính Doanh nghiệp).

80

3

Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế nguồn lực tài chính)

48

4

Hệ thống thông tin kinh tế (Chuyên ngành Tin học Tài chính – Kế toán)

48

5

Quản trị Kinh doanh

24

Tổng chỉ tiêu

440

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui,  thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.

3. Môn thi tuyển

STT

Ngành/chuyên ngành

Môn thi

1

Ngành Kế toán

(Chuyên ngành Kế toán DN)

Môn Toán (Chương trình THPT) áp dụng cho tất cả các chuyên ngành.

Nguyên lý kế toánKế toán Tài

chính

2

Ngành TC-NH

1. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

1. Tài chính –

Tiền tệ

 

 

 

1.Tài chính

Doanh nghiệp

 

   3

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing)

Marketing căn bảnQuản trị Marketing

4

Ngành Kinh tế

(Chuyên ngành kinh tế nguồn lực tài chính)

Lịch sử các Học thuyết kinh tếKinh tế nguồn lực tài chính

5

Hệ thống thông tin quản lý

HTTT quản lýCơ sở dữ liệu

4. Bằng tốt nghiệp

– Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế,  hình thức  đào tạo chính quy trúng tuyển, được đào tạo và đã tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đ­ược cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.

5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 12/1/2017 đến 31/3/2017 (nghỉ thứ 7, chủ nhật và từ 21/1 đến 12/2/2017), tại Trường Cao đẳng Công Thương Hà Nội, Số 54A1 Đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

6. Thời gian hướng dẫn ôn thi: Thông báo vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 06 và 07/5/2017 tại Học viện Tài chính.

8. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng 7/2017. (Xem chi tiết trên Website https://hcit.edu.vn).