HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP CÁC LỚP NGHỀ HỆ 02 VĂN BẰNG, KHÓA HỌC 2022-2025 – THỨ HAI, NGÀY 13/03/2023

0
62

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

CÁC LỚP NGHỀ HỆ 02 VĂN BẰNG,KHÓA HỌC 2022-2025

Thứ Hai, ngày 13/03/2023

Hôm nay, thứ Hai, ngày 13/03/2023, nhà trường tiếp tục tổ chức hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp cho học sinh 04 lớp nghề, hệ 02 văn bằng tại các doanh nghiệp, nhằm giúp học sinh bước đầu làm quen, tạo cảm hứng, định hướng về nghề nghiệp tại môi trường thực tiễn doanh nghiệp; nghe các chuyên gia, các nhà quản lý báo cáo giới thiệu về doanh nghiệp, về nghề nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm làm việc; vị trí, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp; thu nhập và xu thế công nghệ trong tương lai;…

Tham gia hoạt động trải nghiệm hôm nay (đợt III) có 02 lớp ngành Tin học ứng dụng TH22-A3, TH22-A20 tại tập đoàn VTI và 02 lớp ngành Quản lý doanh nghiệp QL22-A18 tại tập đoàn UKG, lớp QL22-A28 tại Công ty CP Cửa Sunspace.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp của học sinh tại các doanh nghiệp (đợt III):

Học sinh lớp TH22-A3, TH22-A20 ngành Tin học ứng dụng trải nghiệm tại Tập đoàn VTI
Học sinh lớp TH22-A3, TH22-A20 ngành Tin học ứng dụng nghe chuyên gia Tập đoàn VTI giới thiệu về ngành nghề
Học sinh lớp TH22-A3, TH22-A20 ngành Tin học ứng dụng trải nghiệm môi trường làm việc tại VTI
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A18 trải nghiệm tại tập đoàn UKG
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A18 nghe chuyên gia tập đoàn UKG nghe chuyên gia giới thiệu và định hướng nghề
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A18 trải nghiệm tại tập đoàn UKG
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A18 trải nghiệm tại tập đoàn UKG
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A88 trải nghiệm tại công ty CP Cửa Sunspace, nghe chuyên gia giới thiệu về nghề nghiệp
Học sinh lớp Quản lý doanh nghiệp QL22-A88 trải nghiệm tại công ty CP Cửa Sunspace, nghe chuyên gia giới thiệu về nghề nghiệp

Hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp (đợt III) tổ chức trong 01 ngày, nhưng có thể nói đã thành công tốt đẹp, đáp ứng mục tiêu đề ra, học sinh đã được nhúng trong môi trường thực tiễn nghề nghiệp của doanh nghiệp, được thăm quan các doanh nghiệp; được nghe các chuyên gia báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm; được hình dung các vị trí và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp; được trải nghiệm hoạt động Teambuiding ngoài trời tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, tạo sự gắn kết, hòa nhập, làm việc nhóm,… giữa các học sinh, … nên học sinh rất hào hứng, phấn khởi và tự tin.

 

Trung tâm Thông tin truyền thông