Hà Nội rục rịch thông tin tuyển sinh đầu cấp

0
747
Chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10, Hà Nội lên kế hoạch phân tuyến, cập nhật dữ liệu điện tử, đăng ký chỉ tiêu tuyển mới lớp 10.
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố kế hoạch chuẩn bị cho công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018-2019, trong đó khẳng định tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.
Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh năm học 2018-2019 thống nhất với kế hoạch các chương trình khảo sát, sở yêu cầu phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn phối hợp tham mưu với UBND các phường, xã, thị trấn phân bổ các khu dân cư mới vào các địa bàn dân cư theo địa giới hành chính để chuẩn bị cho công tác phân tuyến tuyển sinh khoa học và hợp lý.
Ngoài ra, các trường và phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm chuẩn bị dữ liệu phục vụ hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục quận, huyện, phường, xã, tổ, thôn và danh mục các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.
ảnh 1
Hạn cuối để các trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 30/01/2018
Phòng GD&ĐT phụ trách hướng dẫn, chỉ đạo các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn triển khai tới cha mẹ học sinh rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin học sinh lớp 9, lớp 5 và học sinh 5 tuổi năm học 2017-2018 vào hệ thống eSAMS.
Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thống nhất thời gian các công tác chuẩn bị dữ liệu tuyển sinh đầu cấp và khảo sát chất lượng năm học 2018-2019. Đến ngày 5/2, các phòng tổng hợp danh sách học sinh của các trường, tổ chức lưu trữ phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2018-2019.
Riêng đối với lớp 10, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT căn cứ vào cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của đơn vị xây dựng kế hoạch trường lớp và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nguồn: anninhthudo.vn