Quyết định và danh sách trúng tuyển ĐH Kinh tế Quốc dân hệ VHVL ngày 12 và 13/12/2015

0
4829
  • Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Đại học hình thức VHVL kỳ thi tuyển sinh ngày 12 và 13/12/2015. Xem chi tiết tại đây: Trang 1Trang 2!
  • Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ Đại học VLVH kỳ thi tuyển sinh ngày 12 và 13/12/2015. Xem chi tiết tại đây!
  • Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trình độ TCCN lên trình độ Đại học VLVH kỳ thi tuyển sinh ngày 12 và 13/12/2015. Xem chi tiết tại đây: Trang 1Trang 2!
  • Danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ Đại học VHVL kỳ thi tuyển sinh ngày 12 và 13/12/2015. Xem chi tiết tại đây: Trang 1Trang 2!