Danh sách giảng viên phỏng vấn ngày 10/12/2016

0
1447

Phòng Quản Lý Đào Tạo thông báo cho các giảng viên có tên trong danh sách sau. Đúng 14h ngày 10/12/2016 có mặt tại phòng 101 Nhà A để phỏng vấn. Trân Trọng

Xem chi tiết !