Đại học Công nghiệp Việt Trì xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2015

0
821
Đại học Công nghiệp Việt Trì xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI
--------------------
Số:   /TB-CĐCTHN
CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2015

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là cơ sở giáo dục đại học công lập. Căn cứ Đề án tự chủ tuyển sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chỉ tuyển tuyển sinh năm 2015. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo xét tuyển bổ sung đại học đợt 2 năm 2015 lớp đặt tại trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đại học chính quy đợt 2: Trình độ đại học: 1.000 chỉ tiêu
2. Hình thức và điều kiện xét.
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
Thí sinh có tổng điểm 3 môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt được như sau:

Đối tượng

KV3

KV2

KV2NT

KV1

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

01, 02, 03, 04

13.0

12.5

12.0

11.5

05, 06, 07

14.0

13.5

13.0

12.5

Học sinh phổ thông

15.0

14.5

14.0

13.5

–  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT:
Thí sinh có tổng điểm 3 môn học của tổ hợp dùng để xét tuyển của 2 học kỳ lớp 12 đạt từ 36.0 điểm trở lên đối với thí sinh xét tuyển hệ đại học chính quy và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại khá trở lên (kể cả các thí sinh tốt nghiệp năm 2014 về trước).
3. Các ngành đào tạo và tổ hợp các môn xét tuyển:

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp các môn xét tuyển

Ngành Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Lý, Hóa

Ngành Kế toán

D340301

Toán, Lý, Hóa

Ngành Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Lý, Hóa

4. Hồ sơ và thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
4.1. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia
+ Phiếu đăng ký xét tuyển;
+ Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi xét tuyển nguyện vọng bổ sung;
+ 01 Phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
Thời gian xét tuyển: Từ ngày 08/09/2015 đến 05/10/2015.
4.2. Đối tượng xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ các thí sinh tốt nghiệp THPT
+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu ĐKXT tại đây);
+ Học bạ THPT (phô tô công chứng);
+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công  chứng);
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ 02 Phong bì dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận.
Thời gian xét tuyển: Từ ngày 08/09/2015 đến 05/10/2015.
5.  Địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký xét tuyển:
                                      Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội
          Số 54A1 – Vũ Trọng Phụng – Thanh Xuân – Hà Nội – ĐT: 0933627777

Nơi nhận:
– BGH (để báo cáo)
– Phòng quản lý đào tạo
– Đăng Website
– Các đơn vị có liên quan (để thực hiện)
– Lưu: VT,
           
             KT.HIỆU TRƯỞNG

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                          (đã ký)
         Th.s NGUYỄN PHONG TÂN