BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CÔNG BỐ LỊCH THI TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC VÀ ĐỀ THAM KHẢO THI TỐT NGHIỆP THPT 2023

0
116

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp chính thức và đề tham khảo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Cụ thể như sau:

LỊCH THI

ĐỀ THI THAM KHẢO: (Xem chi tiết tại các file bên dưới)