BỘ GD&ĐT: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRỰC TIẾP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

0
344

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; nhằm đảm bảo an toàn khi tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp tại các cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19; sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nội dung sau:

Xem chi tiết tại đây: CV số 4726/BGDĐT-GDTC