UBNDTP HÀ NỘI: BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021 – 2012 ĐỐI VỚI GD MẦM NON. GD PHỔ THÔNG VÀ GD THƯỜNG XUYÊN

0
744

UBNDTP Hà Nội ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thương xuyên trên địa bàn thành phố:

  1. Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/09/2021
  2. Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phối tổ chức khai giảng vào ngày 05/09/2021 (Chủ nhật).
  3. ….

Xem chi tiết quyết định số 3952/QĐ-UBND tại đây