Văn bản

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: - Được Nhà ..

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nh..

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều c..

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: - Trình độ sơ cấp. -..

Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm: - Ph..

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực ti..

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; t..

BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH..

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành 05/2017/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành..
Liên kết đối tác
Thiết kế web giá rẻ chuẩn SEO