Văn bản

Các mẫu đơn: Đơn xin tiếp tục học Đơn xin chuyển ngành Đơn xin hoãn..

Luật Giáo dục nghề nghiệp đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều c..

Chính sách của nhà nước để phát triển giáo dục nghề nghiệp bao gồm: - Ph..

Giáo dục nghề nghiệp có 3 trình độ đào tạo, gồm: - Trình độ sơ cấp. -..

BỘ LAO ĐỘNG - TH­ƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH..

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách sau đây: - Được Nhà ..

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nh..

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực ti..
Liên kết đối tác
Thiết kế web giá rẻ chuẩn SEO