Văn bản

Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; t..

Mục tiêu chung của giáo dục nghề nghiệp là nhằm đào tạo nhân lực trực ti..

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nh..

Xem chi tiết tại đây!

Để khuyến khích xã hội hóa trong giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục ngh..

Xem tại đây!
Liên kết đối tác
Thiết kế web giá rẻ chuẩn SEO