BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  107    /TB – KTĐBCL  Hà Nội, ngày  15  tháng   06  năm 2017

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1000
 2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông( theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

 1. 3VÙNG TUYỂN: Tuyển sinh cả nước
 2. 4.PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
 • Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT, THCN hoặc tương đương
 • Xét tuyển qua điểm thi THPT quốc gia
 1. NGÀNH XÉT TUYỂN:

5.1 Ngành đào tạo cao đẳng chính quy:

TT Ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu
1 Kế toán 6340301 100
2 Công nghệ thông tin 6480201 100

5.2 Ngành phối hợp đào tạo cao đẳng chính quy

TT Ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu
1 Sư phạm tiểu học C140201 100
2 Sư phạm mầm non C140202 100
3 Dược sỹ 6720401 50
4 Điều dưỡng 6720501 50
5 Y sỹ 6720302 50
6 Quản trị kinh doanh 6340114 50
7 Tài chính ngân hàng 6340202 50
8 Công nghệ kỹthuật điện tử, truyền thông 6510312 50
9 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 6510201 50

 

10 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 6510303 50
11 Công nghệ kỹ thuật oto 6510202 50
12 Chế tạo máy 6510212 50
13 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 6510304 50
14 Kỹ thuật xây dựng 6510302 50

5.3 Ngành đào tạo liên thông cao đẳng chính quy

TT Ngành xét tuyển Mã ngành Chỉ tiêu
1 Dược sỹ 6720401 60
2 Điều dưỡng 6720501 60
3 Y sỹ 6720302 60
 1. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN:
 • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu.
 • Học bạ THPT hoặc tương đương
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT( tạm thời) hoặc bằng tốt nghiệp THPT.
 • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 • 2 ảnh 3×4 ( mới chụp chưa quá 6 tháng)
 • 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
 1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀ NHẬP HỌC:
 • Đợt 1: từ ngày 01/7/2017 – 30/7/2017, nhập học ngày 07/8/2017.
 • Đợt 2: từ ngày 08/08/2017 – 05/09/2017, nhập học ngày 11/9/2017.
 • Đợt 3: từ ngày 12/9/2017 – 30/9/2017, nhập học ngày 05/10/2017.

 

 1. ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ VÀ LIÊN HỆ:

Trường Cao Đẳng Công Thương Hà Nội.

Địa chỉ: Số 54A1 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (0243 2216 292) hoặc 0934 22 66 88

Website: htttp://hcit.edu.vn

Lưu ýThí sinh có thể lựa chọn 1 trong 3 cách sau để nộp hồ sơ xét tuyển tại trường:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường
Cách 2: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Cách 3: Đăng ký xét tuyển trực tuyến

 

Nơi nhận:

–          Hiệu trưởng (để báo cáo);

–          Hội đồng quản trị;

–          Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);

–          Website: hcit.edu.vn;

–         Lưu: VP, KTĐBCL

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Phong Tân

Liên kết đối tác

Call Now